About BICMR

Introduction

BICMR được thành lập như một viện nghiên cứu thông tin và phát triển kỹ năng cho mọi người. Kể từ khi thành lập, BICMR đã tích cực tuyển dụng nhân tài toàn cầu với mục đích khám phá các mô hình giáo dục toán học mới, thúc đẩy nghiên cứu toán học và giáo dục cũng như trao đổi và hợp tác giữa các nhà khoa học. học trên Thế giới.